Výrobcům skla a keramiky se daří i 100 let od vzniku První republiky

Výrobcům skla a keramiky se daří i 100 let od vzniku První republiky

Výroba skla, keramiky a porcelánu patří k tradičním průmyslovým odvětvím v České republice, a to s dlouhou tradicí, která je přímo navázaná na vysokou kvalitu výroby, její modernizaci a rozvoj obchodních vztahů po celém světě. Zástupci sklářského a keramického průmyslu v ČR se ve dnech 4. a 5. září 2018 setkali na již V. Setkání sklářů a keramiků, které se letos konalo v zámeckém hotelu Hrubá Skála v Českém ráji. Účastníci Setkání nejen zhodnotili uplynulý vývoj, ale řešili i otázky spojené s automatizací a digitalizací výroby a přístupem k nově nastupujícím generacím zaměstnanců na trh práce a jejich uplatnění v odvětví.

Setkání zahájil Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, který otevřel diskuzi nad aktuálními tématy a shrnul vývoj odvětví v České republice i Evropské unii. Akce se tradičně účastnili vrcholoví manažeři z firem a škol odvětví, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, České sklářské společnosti a Svazu výrobců skla a bižuterie. Informace o vývoji odvětví v České republice a Evropě doplnil zástupce Svazu sklářského průmyslu ze Slovenska Ing. Štefan Škultéty.

I ze slov prezidenta Asociace je zřejmé, že vývoj odvětví je pozitivní, dlouhodobě roste počet zaměstnanců a tržby firem. Rok 2017 z pohledu odvětví skla a keramiky (firmy nad 50 zaměstnanců):

  • 108 firem  vyrábějících sklo a skleněné výrobky
  • 33 firem  vyrábějících keramiku a porcelán
  • 23 500 byl průměrný evidenční počet pracovníků
  • 50,8 mld. Kč je výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb
  • 48,8 mld. Kč – vývoz celkem
  • 70 % exportu do EU

V roce 2017 dosáhly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 50,8 mld. Kč což je o 4,4% více než  v roce 2016 a o 1 mld. Kč více než roce 2008, kdy začínala ekonomická krize. Firmy stále investují do rozvoje a modernizace výroby. Právě otázka automatizace a digitalizace výroby byla jedním z nosných témat letošního setkání a s ohledem na praxi byla prezentována zástupci firmy Siemens a Knauf Insulation. V současné době je v odvětví zaměstnáno 24 tisíc pracovníků a pro další navyšování produkce firem je problémem nedostatek zaměstnanců, což trápí i ostatní odvětví průmyslu a služeb v České republice. Průměrné mzdy v roce 2017 dosahovali 28.593 Kč (v některých výrobních oborech až 35 tis. Kč) a v roce 2018 byly mzdy ve firmách odvětví výrazně navyšovány. Účastníci Setkání řešili se zástupcem firmy Deloitte i problematiku nastupující generace a jejího uplatnění na trhu práce a její udržitelnosti ve firmách.      

Vývoj odvětí výrazně ovlivňuje hospodářsko-politická situace ve světě. Většina produkce skla a keramiky (80-90%) směřuje do zahraničí, z toho 70 % do Evropské unie. I v roce 2017 se navýšil oproti roku 2016 objem celkového vývozu o 5,2% na 48,8 mld. Kč. Převážně firmy vyrábějící užitkové sklo, bižuterii, porcelán a keramiku exportují své výrobky do více jak 80 zemí světa a stále hledají nové trhy a upevňují své postavení na stávajících. Bohužel často ovlivňují úspěch jejich obchodu válečné konflikty, hrozící celní válka či vývoj kurzu koruny k ostatním světovým měnám. Stále je zde otevřená otázka přechodu České republiky na Euro, která by pozitivně ovlivnila stabilitu odvětví.

Aktuální aktivity zástupců odvětví v České republice (ASKP ČR) a Evropské unii (Glass Alliance Europe, Cerame Unie) jsou přímo navázány na témata: styk výrobků s potravinami, prodloužením antidumpingu na dovoz porcelánu z Číny, problematiku REACH (chemické látky ve skle), EU ETS (obchodování s emisními povolenkami) a oběhové hospodářství zaměřené na recyklaci skla.  

Všechny výše uvedené otázky diskutovalo více než 50 zástupců firem z odvětví skla, keramiky a porcelánu v rámci formální i neformální části Setkání v zámeckém hotelu Hrubá Skála. Neformální část akce pokračovala i druhý den, a to i za účasti obchodních partnerů, na exkurzích v provozech firem Sklopísek Střeleč a.s. a Škoda Auto a.s. a v rámci golfového turnaje O putovní pohár prezidenta Asociace. Celkem se V. ročníku Setkání sklářů a keramiků zúčastnilo kolem 140 zástupců sklářského a keramického průmyslu a jejich obchodních partnerů.

Závěry ze Setkání jsou jednoznačné. Výrobcům skla, keramiky a porcelánu v České republice se daří udržovat tradici, rozvíjet a modernizovat  výrobu. V měnícím se světě stále hledají nová exportní teritoria, udržují a zlepšují stávající obchodní vazby. Značka českého skla a keramiky si stále, díky své vysoké kvalitě, drží dobré jméno u nás i ve světě a hledá kvalifikované pracovníky, díky kterým se firmy nemusí bát o svoji budoucnost i v dalších 100 letech České republiky. které ji „ponesou“ do dalších 100 let České republiky.


Soubory ke stažení


Fotoalbum

ASKP ČR

ASKP ČR

V. Setkání sklářů a keramiků

V. Setkání sklářů a keramiků

Zámecký hotel Hrubá Skála

Zámecký hotel Hrubá Skála


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie