Nová Výroční zpráva průmyslu skla a keramiky za rok 2017

Nová Výroční zpráva průmyslu skla a keramiky za rok 2017

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydala v sprnu 2018 Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2017. Výroční zpráva podává v úvodní části přehled o postavení sklářského a keramického průmyslu v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky, jeho struktuře a vývoji v letech 2012 – 2017. Součástí zprávy je přehled vývozu a dovozu dle jednotlivých výrobních oborů. Dále je ve zprávě uvedeno i zhodnocení činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v uplynulém období.

Údaje zpracované ve zprávě vycházejí z údajů Českého statistického úřadu (platné k 30. 6. 2018). Tyto údaje jsou doplněny údaji získanými z výročních zpráv členů Asociace.
 
Členění a názvosloví zpracovatelského průmyslu, používané v kapitole „Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice“, je převzato od Českého statistického úřadu.
 
Časové vývojové řady srovnávané v kapitole „Vývoj sklářského a keramického průmyslu“ jsou uvedeny pro období 2012 – 2017.
 
Sklářský a keramický průmysl je v předložené výroční zprávě převážně sledován a popisován rozděleně, a to v sedmi tzv. agregacích. Tyto agregace jsou tvořeny technologicky a marketingově příbuznými sklářskými a keramickými produkčními činnostmi. Tato

Soubory ke stažení


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie