Skláři a keramici drží své místo ve světě a přijímají nové výzvy

Skláři a keramici drží své místo ve světě a přijímají nové výzvy

Zástupci sklářského a keramického průmyslu v ČR se ve dnech 3. a 4. září 2019 již tradičně setkali na akci určené pro vlastníky, klíčové manažery, technické odborníky, akademiky i pedagogické pracovníky, zkrátka pro všechny zástupce a příznivce výroby a zpracování skla, keramiky, porcelánu a bižuterie v České republice.

Na již VI. Setkání sklářů a keramiků, které se letos konalo v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, účastníci zhodnotili vývoj v uplynulém roce a očekávání vycházející z aktuální situace ve světě. Zástupci průmyslu, akademické sféry a státní správy diskutovali o trendech v oblasti odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců, řešili otázky spojené s druhou vlnou Průmyslu 4.0, vzděláváním a umisťováním absolventů škol, exportem a prodejem výrobků na českém trhu, vlivu růstu mezd na průmysl i evropskou celní a environmentální politiku.

Setkání zahájil Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, který otevřel diskuzi nad aktuálními tématy a shrnul vývoj odvětví v České republice i Evropské unii. Setkání se aktivně zúčastnili i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu. Součástí Setkání byla v letošním roce i moderovaná diskuze za účasti významných zástupců firem. Diskuze byla zaměřena na jednotlivé výrobní obory a vzdělávání, kde byly zastoupeny významné střední, vyšší odborné a vysoké školy vzdělávající novou generaci sklářů a keramiků.

I ze slov prezidenta Asociace je zřejmé, že vývoj odvětví je pozitivní, dlouhodobě roste počet zaměstnanců a tržby firem. Přesto vývoj oproti minulým rokům v některých výrobních oborech zpomalil a to zejména díky negativnímu vlivu ekonomické a politické situace v některých významných exportních regionech pro české výrobce.

Rok 2018 z pohledu odvětví skla a keramiky (firmy nad 50 zaměstnanců):

  • 108 firem vyrábějících sklo a skleněné výrobky
  • 33 firem vyrábějících keramiku a porcelán
  • 24 200 byl průměrný evidenční počet pracovníků
  • 49,6 mld. Kč je výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb
  • 48,1 mld. Kč – vývoz celkem
  • 75 % exportu do EU

V roce 2018 dosáhly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 49,6 mld. Kč, což je mírný pokles o oproti roku 2017. Firmy stále investují do rozvoje a modernizace výroby. V současné době je v odvětví zaměstnáno přes 24 tisíc pracovníků a pro další navyšování produkce firem je problémem nedostatek zaměstnanců, což trápí i ostatní odvětví průmyslu a služeb v České republice. Průměrné mzdy v roce 2018 dosahovali 31.150 Kč (v některých výrobních oborech až 35 tis. Kč), což je nárůst téměř o 9 %.

Celé odvětví je významně proexportně orientované a proto je výrazně ovlivňováno hospodářsko-politickou situací ve světě. Většina produkce skla a keramiky (80-90%) směřuje do zahraničí, z toho 75 % do Evropské unie. V roce 2018 jsme zaznamenali mírný pokles, oproti roku 2017 se objem celkového vývozu snížil o 1,3 % na 48,1 mld. Kč. Převážně firmy vyrábějící užitkové sklo, bižuterii, porcelán a keramiku exportují své výrobky do většiny zemí světa a stále hledají nové trhy a obchodní partnery. Bohužel často negativně ovlivňují úspěch jejich obchodních aktivit válečné konflikty, celní válka či vývoj kurzu koruny k ostatním světovým měnám.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) jako zástupce odvětví v České republice se svými domácími i evropskými partnery (Česká sklářská společnosti, Svaz výrobců skla a bižuterie, Glass Alliance Europe, Cerame Unie) řeší řadu aktuálních otázek, mezi které patří: styk výrobků s potravinami, prodloužení antidumpingu na dovoz porcelánu z Číny, problematika REACH (chemické látky ve skle), EU ETS (obchodování s emisními povolenkami), oběhové hospodářství zaměřené na recyklaci skla a podporu exportu zejména výrobců užitkového skla, porcelánu a bižuterie.

Všechny výše uvedené otázky diskutovalo více než 50 zástupců firem z odvětví skla, keramiky a porcelánu v rámci formální i neformální části Setkání. Neformální část akce pokračovala i druhý den, a to i za účasti obchodních partnerů, na exkurzích v provozu firmy Preciosa Ornela a.s., komentované prohlídce Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a praktickými ukázkami v Centru české bižuterie Palace Plus. V rámci Setkání se uskutečnil i golfový turnaj O putovní pohár prezidenta Asociace. Celkem se VI. ročníku Setkání sklářů a keramiků zúčastnilo kpřes 150 zástupců sklářského a keramického průmyslu a jejich obchodních partnerů.

Závěrem účastnící jednoznačně konstatovali, že čeští výrobci v odvětví drží přes nestabilní situaci ve světě své pevné místo na zahraničních trzích. Výrobci skla, keramiky a porcelánu v České republice přijímají nové výzvy. Daří se jim udržovat tradici a modernizovat výrobu. V měnícím se světě stále hledají nová a stabilní exportní teritoria, udržují a zlepšují stávající obchodní vazby. Značka českého skla a keramiky si stále, díky své vysoké kvalitě, drží dobré jméno u nás i ve světě a hledá kvalifikované pracovníky, díky kterým se firmy nemusí bát o svoji budoucnost.

Nová Výroční zpráva sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2018 je k dispozici ke stažení na stránkách Asociace: https://askpcr.cz/pro-media/vyrocni-zpravy


Soubory ke stažení


Fotoalbum


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie