Pokračování projektu vzdělávání sociálních partnerů

Projekt Poděbrady 2017

Asociace a Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu společně uspěli s žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost ze dne 12. 2. 2019 na realizaci projektu Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566

Projekt po obsahové stránce navazuje na úspěšný ukončený 2-letý projekt  z let 2016 – 2018. Klíčové aktivity projektu se budou věnovat BOZP, tarifním systémům a jejich provázanosti na zaručenou mzdu, práci s ekonomickými daty firem pro potřeby kolektivního vyjednávání,

Součástí projektu jsou i zahraniční stáže, jejichž realizace bude probíhat ve čtyřech vybraných zemích, tedy v Itálii, Německu, Belgii a na Slovensku. Během zahraniční stáže se její účastníci seznámí s problematikou, které se projekt věnuje od podnikové až po národní úroveň.

Asociace v rámci projektu připravuje i část Setkání sklářů a keramiků zaměřeného na budoucí vývoj sklářského a keramického průmyslu ČR a semináře zaměřené na sdílení dobré praxe BOZP, dále získávání a stabilizaci nových zaměstnanců a podporu technického vzdělávání – spolupráce s SŠ a VŠ.

Nedílnou součástí projektu je i společné školení v regionech jehož nedílnou součástí bude rozbor regionálních podnikových kolektivních smluv, tarifní systémy a podniková společenská spotřeba, práce s mzdovými systémy atd.

O všech připravovaných akcích budou členové Asociace a OS předem informováni. 

Operační program zaměstnanost


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie