Projekt sklářů a keramiků je přínosem pro sociální dialog

Závěrečná konference - Praha, květen 2018

Rozvoj sklářského a keramického průmyslu je postaven nejen na tradici a na inovacích, ale také na dobrých vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. K rozvoji a udržování těchto vztahů realizoval v letech 2016 - 2018 Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) se svým partnerem Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) evropský projekt „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí v oblastech sociálního dialogu“ (reg. číslo projektu: CZ.031-52/0.0/0.0/15_002/0001970).

V průběhu dvou let se uskutečnilo 20 akcí, kterých se  zúčastnilo přes 600 zástupců členů OS SKP a ASKP ČR. Účastníci jednotlivých školení se blíže seznámili s problematickou kolektivního vyjednávání a jeho ekonomickými aspekty, s vlivem spolupráce zaměstnanců a zaměstnavatelů na sociálního dialogu, významem ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách a s platnou právní úpravou navazující na sociální dialog.

Významným přínosem pro účastníky akcí je také vytvoření nových kontaktů v rámci odvětví, které přispívají k rozvoji pracovních i osobních vztahů a následně jsou přínosem pro oboustranné lepší pochopení zájmů a cílů při společných jednáních. K rozvoji vzájemných vztahů přispělo i úspěšné sdílení dobré praxe z firem například v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Součástí projektu byl i přenos zkušeností a znalostí ze zahraničí. Zástupci OS SKP a ASKP ČR se zúčastnili tří zahraničních stáží v Belgii, Itálii a na Slovensku. Na základě získaných zkušeností mohou porovnat efektivitu a možnosti sociálního dialogu v České republice a v dalších Evropských zemích. Výstupy a praktické zkušenosti ze zahraničí byly prezentovány na kulatém stolu, který se konal v březnu 2018 v Praze.

Během dvou let se skoro každý měsíc uskutečnilo dvoudenní školení, které bylo dle pozitivních reakcí účastníků přínosem pro jejich další práci v jednotlivých firmách a to hlavně při obhajobě zájmů obou sociálních partnerů. V závěrečném roce projektu se také uskutečnila panelová diskuze za účastni řady evropských zaměstnavatelských (Glass Alliance Europe, Cerame Unie) a zaměstnaneckých organizací (IndustriALL, FEMCA, CG FGTB, OZ KOVO), europoslanců a zástupců ministerstva průmyslu.  Nosným tématem byly Aktuální výzvy a hrozby pro sklářský průmyslu v ČR a v EU. Aktivity zástupců odvětví v České republice a Evropské unii v roce 2018 jsou přímo spojeny s prací nad tématy, mezi která patří styk výrobků s potravinami, prodloužením antidumpingu na dovoz porcelánu z Číny, problematika REACH, EU ETS po roce 2020 a oběhové hospodářství spojené s podporou recyklace skla.

Celý projekt byl úspěšně završen Závěrečnou konferencí, která se konala dne 10. 5. 2018 v hotelu Olšanka v Praze. Více jak 100 účastníků z řad odborů a zaměstnavatelů shrnulo a zhodnotilo společně s vystupujícími přínos projektu a jeho pozitivní vliv na společnou spolupráci sociálních partnerů a shodlo se na pokračování sdílení dobré praxe a na dalším rozvoji a udržení vysoké úrovně vzájemných vztahů i pro další období.


Soubory ke stažení


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie