Nová Výroční zpráva průmyslu skla a keramiky 2019

Nová Výroční zpráva průmyslu skla a keramiky 2019

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydala v listopada 2020 Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2019. Výroční zpráva podává v úvodní části přehled o postavení sklářského a keramického průmyslu v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky, jeho struktuře a vývoji v letech 2014 – 2015. Součástí zprávy je přehled vývozu a dovozu dle jednotlivých výrobních oborů. Dále je ve zprávě uvedeno i zhodnocení činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v uplynulém období.

Údaje zpracované ve zprávě vycházejí z údajů Českého statistického úřadu (platné k 30. 6. 2019). Tyto údaje jsou doplněny údaji získanými z výročních zpráv členů Asociace.

Úvodní slovo prezidenta Asociace Ing. Petra Mazzoliniho:

"Vážení kolegové,

díky mnoho nepředvídatelným okolnostem, které nás v roce 2020 doprovází, Vám dnes s tří měsíčním zpožděním předkládáme výroční zprávu Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2019.

Rok to byl plný očekávání. Otevřené a silnými gesty podrývané obchodní smlouvy mezi velmocemi, otázka „jak po Brexitu“ to byly velmi citlivé oblasti, které v žádném případě nepodpořili stabilitu světového obchodu. Stabilní prostředí, které všichni podnikatelé potřebují ke svému rozvoji a plánování „se nekonalo“.  Bohužel tento stav byl jednou z příčin poklesu našeho celkové exportu a promítl se do statistik. Na druhou stranu se zvýšila domácí poptávka, která táhla naše firmy a více než dobře vyplnila volný prostor v celkové poptávce.

V předchozích letech často citované problémy českého pracovního trhu s nedostatkem pracovníků české sklářské a keramické firmy úspěšně neutralizovaly. Narostla tolik potřebná produktivita práce, která nedostatek pracovníků eliminovala, byť to stálo zvýšení mzdových nákladů. Tento krok, paralelně pomohl ke zkvalitnění jádra pracovních týmů. 

Nad standardní rámec svých činností Asociace v loňském roce formálně rozšířila své zájmové hranice a deklarovala Memorandem o spolupráci svoji vůli a závazek ke spolupráci a koordinaci své činnost s dalšími skupinami ze sektoru. Konkrétně s Českou sklářskou společností a Svazem výrobců skla a bižuterie. Tato spolupráce již přináší další energii do odvětví a posiluje jeho celkovou kredibilitu.  

Vážení čtenáři, manažeři, technici, kolegové ze skla a porcelánu, keramiky či zdobné bižuterie, Vám všem jsou určeny následné informace, následné stánky.

Věřím, že se v nich najdete a že v nich objevíte i inspiraci a odpovědi na Vaše otázky, které Vám pomohou překonat překážky následujícího roku (pozn.: psáno již s vědomím dopadu pandemie)."


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie