Nová výroční zpráva průmyslu skla a keramiky

Nová výroční zpráva průmyslu skla a keramiky

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydala v září 2023 Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2022. Výroční zpráva podává v úvodní části přehled o postavení sklářského a keramického průmyslu v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky, jeho struktuře a vývoji v letech 2017 – 2022. Součástí zprávy je přehled vývozu a dovozu dle jednotlivých výrobních oborů. Dále je ve zprávě uvedeno i zhodnocení činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v uplynulém období.

Údaje zpracované ve zprávě vycházejí z údajů Českého statistického úřadu (platné k 30. 6. 2023). Tyto údaje jsou doplněny údaji získanými z výročních zpráv členů Asociace.

Úvodní slovo prezidenta Asociace Ing. Petra Mazzoliniho:

Vážení kolegové, příznivci skla, keramiky, porcelánu a všech těchto fantastických materiálů, které příznivě obohacují náš každodenní život

Rok 2022 byl OSN vyhlášen Rokem skla. Stejný rok můžeme také nazvat rokem zahájení války na evropském kontinentě, rokem energetické krize v Evropě, rokem gigantické inflace především v zemích mimo měnovou unii a rokem zahájení sankcí proti Rusku. Čtyři významné faktory, které zásadně ovlivnily naše podnikání. Naše exportní a současně energeticky náročné odvětví dostalo v krátkém okamžiku tři pohlavky.  Ne všichni výrobci si mohli dovolit promítnout nárůst cen energií do svých cen, a ne všichni exportéři uspěli na mimoevropských trzích s tvrzením, že ceny energií stouply, a proto musí reagovat s cenou. Přirozeně, mimo Evropu jim nikdo nechtěl rozumět. Výsledkem je ztráta tradičních trhů a s tím spojený dramatický pokles poptávky. Tu domácí ještě požrala inflace, která zmrazila apetit domácností i velkých institucionálních investorů. V některých případech firmy neufinancovaly svoje provozní náklady a narostly jim závazky. Bohužel, ani dnes není všem krizím konec. 

Přesto, jak ukazují výsledky jednotlivých sektorů, loni jsme se s tím z velké části uměli vyrovnat. Je to důkaz ohromné kvality vedení, odbornosti a pružnosti, které v našich firmách panují. I z toho důvodu jsem přesvědčený, že české sklo, keramika, porcelán či bižuterie si společně s problémy poradí.

Přeji nám všem, aby se období nejistoty na trzích již brzy rozptýlilo a přišla delší fáze, období dlouhodobé stability. 

Přeji Vám zajímavé pohledy do výsledků odvětví a inspirativní chvilky při čtení naší Výroční zprávy.


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie