Skláři a keramici ustáli pandemii a očekávají růst

Skláři a keramici ustáli pandemii a očekávají růst

Pandemie koronaviru v roce 2020 zasáhla i sklářský a keramický průmysl. Celkové tržby a export poklesly meziročně o desetinu a propadly se na úroveň dosahovanou před 5 lety. Vzhledem k původnímu očekávání a vývoji situace ve světě jde o dobrý výsledek, ke kterému přispěla především schopnost firem přizpůsobit se měnící se situaci.

Zástupci sklářského a keramického průmyslu v ČR se ve dnech 7. a 8. září 2021 již tradičně setkali na akci určené pro vlastníky, klíčové manažery, technické odborníky, akademiky i pedagogické pracovníky, zkrátka pro všechny zástupce a příznivce výroby a zpracování skla, keramiky, porcelánu a bižuterie v České republice.

Na již VII. Setkání sklářů a keramiků, které se letos konalo v Hluboké nad Vltavou, účastníci zhodnotili vývoj odvětví v covidovém roce a očekávání vycházející z aktuální situace v Čechách, Evropě i ve světě. Zástupci průmyslu, akademické sféry a státní správy diskutovali o trendech spojených s růstem ceny energií a ostatních vstupů, dopadech evropské environmentální politiky na průmysl nebo nových trendech v obchodu a designu. Mezi stále aktuální otázky patří oblast odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců spojená s nastupující generací a zvyšováním jejich průměrného věku. Zástupci významně proexportně orientovaného odvětví, kterým výroba skla a keramiky je, prodiskutovali také otázku a možnosti aktivního určování trendů v odvětví a významnou roli skla, keramiky a porcelánu jako šetrných, moderních a udržitelných produktů směrem k životnímu prostředí v globálním světě.

Setkání zahájil Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, který shrnul vývoj odvětví v České republice i Evropské unii a otevřel diskuzi nad aktuálními tématy. Podle prezidenta Petra Mazzoliniho: „Pandemie narušila hlavně dodavatelské řetězce a omezila dostupnost zahraničních trhů. Po otevření hranic trh fungoval bez větších změn dál a firmy případné problémy ze začátku pandemie s nadhledem ustály. Sklo, keramika a porcelán neztrácejí svoji užitnou hodnotu ani atraktivitu, naopak význam výrobků z těchto materiálů v dnešním světě roste“.  

I ze slov prezidenta Asociace je zřejmé, že uplynulý rok a půl přes veškeré těžkosti podnikatelé přečkali se ctí a pokles všech ekonomických ukazatelů a exportu (viz. Výroční zpráva sklářského a keramického průmyslu ČR) nebyl tak významný, aby ohrozil fungování většiny firem v odvětví. Naopak čísla ukazují menší pokles, než byl očekáván. Přesto vývoj oproti minulým rokům v některých výrobních oborech zpomalil, a to zejména díky negativnímu vlivu automobilového průmyslu a cestovního ruchu, který ovlivnil především menší výrobce.

Rok 2020 z pohledu odvětví skla a keramiky (firmy nad 50 zaměstnanců):

  • 108 firem vyrábějících sklo a skleněné výrobky
  • 33 firem vyrábějících keramiku a porcelán
  • 20 400 byl průměrný evidenční počet pracovníků
  • 45,6 mld. Kč je výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb
  • 45,7 mld. Kč – vývoz celkem
  • 78 % exportu do EU

Tržby sklářského průmyslu dosáhly 42,51 mld. Kč, což je o 6,4 % méně než v roce 2019. Přes pokles lze konstatovat, že tržby se držely na úrovni předešlých 2 let. Pokles je zapříčiněn negativními dopady pandemické situace v roce 2020 na výrobu a obchod v České republice i ve světě. Firmy stále investují do rozvoje a modernizace výroby a obchodu. V současné době je v odvětví zaměstnáno přes 20 tisíc pracovníků a pro další navyšování produkce firem je problémem často nedostatek zaměstnanců, což trápí i ostatní odvětví průmyslu a služeb v České republice. Průměrné mzdy v roce 2020 dosahovaly 33.676 Kč (v některých výrobních oborech až 41 tis. Kč).

Celé odvětví je významně proexportně orientované, a proto je výrazně ovlivňováno hospodářsko-politickou situací ve světě spojenou v uplynulém roce s vlivy pandemie. Většina produkce skla a keramiky (80-90 %) směřuje do zahraničí, z toho 78 % do Evropské unie. V roce 2020 jsme zaznamenali mírný pokles, oproti roku 2019 se objem celkového vývozu snížil o 0,2 % na 45,7 mld. Kč. Převážně firmy vyrábějící užitkové sklo, bižuterii, porcelán a keramiku exportují své výrobky do většiny zemí světa a stále hledají nové trhy a obchodní partnery. Bohužel často negativně ovlivňují úspěch jejich obchodních aktivit válečné konflikty, celní válka či vývoj kurzu koruny k ostatním světovým měnám. Rok 2020 významně ovlivnila pandemie, které uzavřela v globálním měřítku maloobchod a sektor HORECA, který patří mezi významné odběratele užitkového skla a porcelánu.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) jako zástupce odvětví v České republice se svými domácími i evropskými partnery (Česká sklářská společnost, Svaz výrobců skla a bižuterie, Glass Alliance Europe, Cerame Unie) řeší řadu aktuálních otázek, mezi které patří: styk výrobků s potravinami, Green Deal, problematika REACH (chemické látky ve skle), EU ETS (obchodování s emisními povolenkami), oběhové hospodářství zaměřené na recyklaci skla a podporu exportu zejména výrobců užitkového skla, porcelánu a bižuterie.

Všechny výše uvedené otázky diskutovalo více než 50 zástupců firem z odvětví skla, keramiky a porcelánu v rámci formální i neformální části Setkání. Neformální část akce pokračovala i druhý den, a to i za účasti obchodních partnerů a na exkurzi v provozu výrobce sanitární keramiky firmy Laufen CZ s.r.o v Bechyni. V rámci Setkání se uskutečnil i golfový turnaj O putovní pohár prezidenta Asociace. Celkem se VII. ročníku Setkání sklářů a keramiků zúčastnilo přes 150 zástupců sklářského a keramického průmyslu a jejich obchodních partnerů.

Závěrem účastníci jednoznačně konstatovali, že čeští výrobci v odvětvi přes nestabilní situaci ve světě své pevné místo na zahraničních trzích udrží. Výrobci skla, keramiky a porcelánu v České republice přijímají nové výzvy. Daří se jim udržovat tradici a modernizovat výrobu. V měnícím se světě stále hledají nová a stabilní exportní teritoria, udržují a zlepšují stávající obchodní vazby. Značka českého skla a keramiky se stále drží své „dobré jméno“ díky své vysoké kvalitě a schopnostem lidí.

Nová Výroční zpráva sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2020 je k dispozici ke stažení na stránkách Asociace: https://askpcr.cz/pro-media/vyrocni-zpravy


Soubory ke stažení


Fotoalbum

VII. Setkání sklářů a keramiků 2021

VII. Setkání sklářů a keramiků 2021

(vpravo) Ing. Jaroslav Seifrt, nový čestný člen, Ing. Petr Mazzolini, prezident ASKP ČR

(vpravo) Ing. Jaroslav Seifrt, nový čestný člen, Ing. Petr Mazzolini, prezident ASKP ČR

Moderovaná diskuze

Moderovaná diskuze

Účastníci VII. Setkání sklářů a keramiků 2021

Účastníci VII. Setkání sklářů a keramiků 2021

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie