GDPR - Ochrana osobních údajů

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. 

 

Níže naleznete ke stažení dokument, kterým informuje Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR o zpracovávání osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Asociace respektuje ochrana osobních údajů a zacházet se všemi osobními údaji s nejvyšší důvěrností. V rámci toho materiálu zásad ochrany osobních údajů najdete všechny informace o používání a zpracovávání osobních údajů.


Zásady ochrany osobních údajů

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie