Nominace zástupce českého energeticky náročného průmyslu do EU

Nominace zástupce českého energeticky náročného průmyslu do EU

Asociace sklářského a keramického průmylsu ČR společně s dalšími zástupci energeticky náročných odvětví nominovala do Poradní skupiny pro průmyslovou energetickou platformu EU při Generálním ředitelství pro energetiku Evropské komise (EU ENERGY PLATFORM INDUSTRY ADVISORY GROUP) Daniela Urbana, předsedu představenstva České ocelářské unie, který bude zastupovat zájmy velkých spotřebitelů energie. 

Energetická krize v Evropské unii představuje vážné nebezpečí pro evropský průmysl. Naše odvětví jsou závislá na zemním plynu a elektřině, jejichž dodávky byly silně poškozeny válkou na Ukrajině. Bezpečnost dodávek, rozumné ceny a fungující energetické trhy jsou pro naše společnosti zásadním zájmem. Mnoho z nich muselo zastavit výrobu protože nemohou nadále platit extrémně vysoké účty za energii. Tato hrozba se týká stovek velkých i malých firem a statisíců lidí v ocelářském, chemickém, cementářském, vápenném, keramickém, cihlářském, sklářském a papírenském průmyslu v České republice i jejich dodavatelů a zákazníků. Mezi tyto společnosti patří největší spotřebitelé zemního plynu a elektřiny v zemi, kteří by mohli být v popředí společného nákupu, agregace poptávky a diverzifikace. Jejich hlas to potřebuje být slyšet, a proto nominujeme našeho zástupce do EU ENERGY PLATFORM INDUSTRY ADVISORY GROUP.

Průmysl a naše odvětví musí být v čele REPower EU. EU musí hledat nové způsoby, jak zajistit bezpečnost dodávek a zároveň zachovat fungující trh s plynem, aby poskytla účastníkům trhu a investorům správné signály. Musíme také snížit spotřebu energie a co nejdříve zcela nahradit ruské dodávky zemního plynu. Fungující trhy s energií a cenově dostupná energie jsou předpokladem pro to, aby hospodářství EU prosperovalo a udrželo si svou globální konkurenceschopnost. Jedině tak můžeme být i nadále globálním lídrem v dekarbonizaci. 

Daniel Urban má dlouholeté zkušenosti z plynárenství, pracoval pro skupinu RWE v České republice. Důvěrně zná infrastrukturu, obchod, obchodování s plynem, globální produkční trendy a toky, roli sezónního vyvažování a spotových trhů. Dobře se orientuje v legislativě EU týkající se energetiky. Podílel se na unbundlingu infrastrukturního podnikání RWE v České republice ze strany obchodování na základě druhého Gas Package. Dobře se orientuje také ve vztahu mezi trhem s plynem a elektřinou. V roce 2009 působil jako expert Komise na vyšetřovací misi na Ukrajinu během energetické krize v roce 2009. Ve své roli šéfa Českého ocelářského svazu se hluboce zabývá energetickou politikou a trhy ze strany velkých spotřebitelů, kteří představují většinu spotřeby EU. může přispět ke konstruktivní debatě o postupném nahrazování potrubního zemního plynu LNG a následně vodíku, jakož i o nezbytných investicích do rozvoje infrastruktury a zajištění bezpečnosti dodávek při zachování dostupnosti plynu a elektřiny, což je klíčový předpoklad stabilní evropské společnosti.

Celé znění nominačního dopisu zástupců českého energeticky náročného průmyslu je ke stažení níže.


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie