Evropská výzva k řešení energetické krize pro průmysl

Evropská výzva k řešení energetické krize pro průmysl

Energeticky náročná odvětví průmyslu naléhají, aby byla přijata okamžitá opatření k řešení zatím bezprecedentní energetické krize

Před zasedáním Evropské rady průmysl volá po okamžité podpoře řešení prudce stoupajících cen energií, které ohrožují oživení po pandemii, spolu se strukturálními opatřeními zajišťujícími cenově dostupné minimum energie z uhlíku potřebné ke splnění cílů zelené dohody EU.

V posledních týdnech a měsících ceny plynu a elektřiny exponenciálně narůstají, oproti minulému roku je to až čtyř či pětinásobně. Hlavními důvody této situace je nerovnováha na trhu s plynem (který představuje primární krátkodobý prvek), sezónní faktory, které snížily výrobu energie z obnovitelných zdrojů, omezená nukleární produkce energie a nárůst nákladů za uhlík, který se promítl do cen za elektřinu.

Energeticky náročné společnosti, které jsou nejvíce vystavené těmto cenovým výkyvům, jsou nuceny reagovat omezením, či dočasným uzavřením svých závodů. Dlouhodobé vysoké ceny na spotových trzích se také odrážejí v plánech na první semestr 2022. Takovýto trend představuje hlavní hrozbu pro post-pandemickou obnovu.

Přístup k cenově dostupným nízkouhlíkovým zdrojům energie také představuje klíčovou podmínku pro konkurenceschopný přechod energeticky náročných průmyslových odvětví ke klimatické neutralitě. Dlouhodobě vysoké nebo více kolísavé ceny energií mohou tak ohrozit jejich transformaci ve střednědobém horizontu.

Minulý týden představila Evropská komise soubor nástrojů, který poskytuje přehled opatření, která lze v krátkodobém horizontu přijmout na podporu domácností a průmyslu. Vyzýváme národní orgány, aby plně využily potenciál této sady nástrojů. Je však jasné, že tato bezprecedentní krize vyžaduje další, naléhavou iniciativu.

Za účelem řešení této nerovnováhy na trhu s plynem by EU měla plně využít svůj obchodní a diplomatický tlak na hlavní dodavatele plynu. Kromě toho jsou nezbytná ad hoc pravidla státní podpory, která umožní členským státům reagovat důrazněji, než je v současnosti povoleno v obdobích napětí na trhu s energií. Současně je třeba vytvořit pečlivý mechanismus monitorování trhů s elektřinou a plynem, aby se v nadcházející zimě předešlo dalším „výpadkům“.

I když je pokračující krize spojena s několika konjunkturálními faktory, její vliv poskytuje také důležité střednědobé ukazatele pro balíček „Fit for 55“ a celkový regulační rámec v oblasti klimatu a energetiky: je třeba se vyhnout náhlému zvýšení ceny uhlíku v rámci EU systému pro obchodování s emisemi a v revidované směrnici o ETS je třeba zajistit účinnou ochranu před únikem uhlíku, měly by být podporovány dlouhodobé podnikové smlouvy o nákupu energie (PPAs), aby se usnadnil přístup ke konkurenceschopné bezuhlíkové elektřině za předvídatelnější ceny než na spotových trzích, průmyslová poptávka-reakce musí být adekvátně odměněna za její přínos pro stabilitu sítě, politika hospodářské soutěže, včetně nadcházejících pokynů v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí, musí poskytnout podpůrný regulační rámec pro průmyslovou transformaci.


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie