Zlatý Permon pro Sklopísek: Bezpečnost na 1. místě

Zlatý Permon pro Sklopísek: Bezpečnost na 1. místě

Člen Asociace firma Sklopísek Střeleč a.s. dlouhodobě usiluje o trvale udržitelný rozvoj. Cílem této politiky je minimalizace dopadů na životní prostředí, spolupráce s obcemi v regionu a důraz na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Úsilí v této oblasti bylo ohodnoceno získáním velmi prestižního ocenění za bezpečnost práce v roce 2020 soškou zvanou Zlatý Permon, která se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. 

Zřizovateli ceny jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky. Udělení této ceny je podmíněno splněním celé řady velmi náročných kritérií, přičemž mezi nejdůležitější patří počet pracovních úrazů či mimořádných událostí, ke kterým na pracovišti v hodnoceném roce dojde. Ocenění „Zlatý Permon“ firma Sklopísek Střeleč a.s. získala již podruhé (poprvé za rok 2013) a potvrdili tak trvalé zlepšování v oblasti BOZP.

Akt předání ceny byl zahájen ve Sklopísku, kde se 22. 6. dopoledne setkali představitelé výše zmíněných institucí s vedením společnosti, seznámili se s aktuální činností Sklopísku a prohlédli si lom a provozy mokré a suché úpravny - velmi nás potěšilo pozitivní hodnocení týkající se našeho přístupu k životnímu prostředí, čistoty, pořádku a pracovních podmínek vytvářených pro zaměstnance. Samotné předání vzácné trofeje poté proběhlo v Jičíně, v hotelu reStart, kde ji předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka předal do rukou ředitele Sklopísku Ing. Petra Hübnera. Tohoto slavnostního předání se, kromě vedení a zaměstnanců firmy, zúčastnilo také několik vážených hostů: Ing. Martin Štemberka, Ph.D. – předseda ČBÚ, JUDr. Pavel Dvořák – ředitel kanceláře úřadu (ČBÚ), Ing. André Miksch – předseda OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Ing. Jiří Šilhavý – obvodní báňský inspektor, Ing. Pavel Zítko – předseda OS STAVBA, Rostislav Palička – předseda OS PHGN

Ing. Pavel Šedlbauer – předseda představenstva Sklopísku Střeleč, a.s., JUDr. Jan Malý – starosta města Jičín a další významní lidé, jako např. vedoucí CHKO Český ráj, zástupce Krajského úřadu Hradec Králové, starostové okolních obcí.

Člověk, resp. firma nezíská „zlato“ každý den, proto byl tento akt spojen s malou oslavou úspěchu, a to přípitkem a pohoštěním pro všechny hosty i zaměstnance firmy.


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie