Získávání a stabilizace nových zaměstnanců: Workshop Homeoffice

Získávání a stabilizace nových zaměstnanců: Workshop Homeoffice

Dne 29. června 2021 byl zorganizován online formou z důvodu pandemie Covid-19 odkládaný seminář začleněný do klíčové aktivitě KA 5 na téma „Získávání a stabilizace nových zaměstnanců“. Seminář byl s ohledem na aktuální potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců zaměřen na práci z domova a z ní souvislosti na pracovně-právní vztahy.   

Workshopu se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů z výrobních firem, dodavatelů surovin i oborově zaměřených škol. Účastníky z profesního hlediska byli za stranu zaměstnavatelů hlavně osoby zabývající se personální agendou, jako personální ředitelé, manažeři apod.

Ze samotného průběhu i z písemného vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotili školení velice pozitivně, hlavně pak výběr témat semináře zaměřených na získávání a stabilizaci zaměstnanců v současné komplikované době a to i vzhledem k možnostem práci z domova.

Téma získávání a stabilizace nových zaměstnanců je v dnešní době přímo spojeno také s problematikou práce z domova neboli home office. Právě práce z domova se v posledním roce pro mnohé změnila z vítaného benefitu na každodenní realitu. S tím je spojena řada úskalí z pohledu pracovního a daňového práva, které práce z domova přináší v praxi při nabírání i udržení stávajících zaměstnanců, zejména. V rámci kurzu byly prezentovány a diskutovány zásadní otázky spojení s přechodem do režimu home office a zpátky, jaké náklady musíte zaměstnancům hradit, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, možnosti kontroly zaměstnanců a na co si dát pozor při práci z domova ze zahraničí. Probraná témata se úzce dotýkají všech zaměstnavatelů a zaměstnanců a jsou ve firmách značně aktuální, což dokládá i pozitivní hodnocení akce a výběru témat účastníky.

Pozitivně hodnoceno bylo kromě výběru témat, obsahu přednášek a fundovanosti a připravenosti lektorů i technické zabezpečení semináře, které v rámci realizace projektu neproběhlo prezenční formou, nýbrž online.

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo hlavně pozitivně hodnoceno objasnění témat týkajících se: 

  • Zlepšení orientace účastníků v zákoníku práce v souvislost z prací z domova
  • Zhodnocení výhod a nevýhod spojených z prací z domova
  • Otázky spojené s problematikou změny místa výkonu práce
  • Rozšíření vědomostí o odpovědnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP, pracovních úrazů.
  • Upřesnění znalostí o možnostech a nutnosti součinnosti zaměstnance při evidenci pracovní doby, práci přesčas, pracovní pohotovosti apod.
  • Vysvětlení povinnosti hradit náklady na home office a kdy práce musí být vykonávána na náklady zaměstnavatele vč. náhrady nákladů z pohledu daní.
  • Jak správně nastavit kontrolu zaměstnance při práci z domova vč.  ochrany dat.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie