Workshop kultura zdravé a bezpečné práce

Exkurze v závodu Unifrax

Dne 17. 4. 2019 Asociace sklářského a keramického průmyslu s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu uspořádali pro své členy v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II“ Workshop Kultura zdravé a bezpečné práce

Cílem workshopu bylo sdílení dobré praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci získali informace, znalosti a praktické příklady z členských firem. Součástí semináře byla návštěva výrobního závodu firmy UNIFRAX. Účast na semináři byla téměř 40 členů ASKP ČR a OS SKP.

V rámci programu sdíleli své zkušenosti manažer rizik ze společnosti Unifrax Miroslav Kříž, Jana Lovásová, HSE & Systems manager ze společnosti Knauf Insulation, Petr Markl, hlavní dodavatel BOZP pro společnost AGC FGC.
Z pohledu OS SKP zde vystoupil Ondřej Fedoročko, výkonný tajemník s paní Alenou Maliňákovou za oblast BOZP. Ze strany účastníků jsme se setkali s pozitivním hodnocením semináře a vzhledem k tomu, že projekt vzdělávání a spolupráce bude pokračovat do roku 2020 nebyl tento seminář zdaleka poslední, dál budeme sdílet dobrou praxi BOZP.
 
 
Seminář byl organizován v rámci projektu "Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566

Zahájení

Zahájení

Miroslav Kříž

Miroslav Kříž

exkurze

exkurze

exkurze

exkurze

Ondřej Fedoročko

Ondřej Fedoročko

Jana Lovásová

Jana Lovásová

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie