Vzdělávání sociální partnerů: Zahraniční stáž v Itálii

Vzdělávání sociální partnerů: Zahraniční stáž v Itálii

Ve dnech 16. - 20. září 2019 se uskutečnila v Itálii v Římě první akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 2 - Zahraniční stáže.

Zahraniční stáže v Itálii se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 5 zástupců OS SKP a 3 zástupci ASKP ČR.
Během zahraniční stáže se v Itálii účastníci seznámili s problematikou těchto témat:

Kolektivní vyjednávání
Důchodové pojištění
PKS v nadnárodních společnostech   
Valorizace mezd - inflace
Vyhodnocení rizik - osobní ochranné pracovní prostředky

Obsahem školení byla témata týkající se spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Itálii, a to od podnikové, regionální, až po národní úroveň. 

 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie