Volební valná hromada Asociace

Volební valná hromada Asociace

22. června 2022 se v Národním technickém muzeu v Praze konala volební valná hromada Asociace. 

Během valné hromady proběhly volby do představenstva Asociace, prezidentem byl zvolen Ing. Petr Mazzolini a viceprezidenty Asociace se stali Ing. Jaroslav Seifrt, Ing. Milan Kucharčík a Ing. Radislav Feix, PhD. Zvolena byla také dozorčí rada, jejímž předsedou byl zvolen Ing. Jiří Mašek. Do ASKP ČR také přibyli dva nový členové, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov (https://czech-glass-school.cz/) a Střední škola řemesel a služeb (https://www.sosjbc.cz/cs/). Hlavními body valné hromady se staly dnes již tak často skloňované téma energetiky a také prezentace odvětví veřejnosti formou výstavy HOT HOT HOT. Veškeré výstupy z jednání valné hromady budou zaslány všem členům prostřednictvím e-mailu. 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie