Vláda prodloužila program Antivirus B do konce srpna

Vláda prodloužila program Antivirus B do konce srpna

Díky aktivitám Svazu průmyslu a dopravy ČR, jehož je Asociace členem, se podařilo prosadit, aby vláda prodloužila program Antivirus B do konce srpna. Z něj mohou získat kompenzace části mzdových nákladů firmy postižené koronavirovou krizí.

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus B do konce srpna a na dobu od června do srpna na něj vyčlenila 16,1 miliardy korun. V režimu B programu Antivirus mohou o pomoc žádat firmy, které postihly hospodářské potíže z důvodu šíření koronaviru, a to za následujících podmínek:

  • Zaměstnavatel nemůže v důsledku epidemie Covid – 19 zaměstnanci přidělovat práci z důvodu:
    • Absence zaměstnanců např. karanténa či péče o dítě – náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (pozn. není podmínka absence 30 % zaměstnanců) - § 208 ZP
    • Omezení vstupů - dodávek nezbytných surovin či služeb potřebných k provozu – náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku § 207 ZP (prostoj)
    • Omezení poptávky po službách či výrobcích zaměstnavatele – náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku § 209 ZP (nutná dohoda s odborovou organizací nebo vydání vnitřního předpisu).
  • Příspěvek v režimu B bude činit 60 % z vyplacené náhrady mzdy (tj. i zvýšené např. 70 %, 90 %) (max. 29 000,- Kč na zaměstnance za měsíc).
  • Limit 29 000,- Kč se za měsíc březen nekrátí, i když jde o 19 dní.

Program Antivirus je z dostupných podpor pro firmy postižených koronavirovou krizí nejefektivnější. Květnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že jeho význam postupně roste. Jestliže za březen o podporu z programu Antivirus žádalo 46 % z dotázaných firem, za duben a květen už plánuje o podporu požádat 55 % firem a jeho prodloužení do konce srpna by kvůli horšící se hospodářské situaci uvítalo 71 % firem. Z výsledků průzkumu je také patrné, že program Antivirus prokazatelně pomáhá firmám udržet si klíčové pracovníky, pro které nemají přechodně dostatek práce a budou je potřebovat pro rozjezd po skončení krize.

Detailní manuál, jak o kompenzace žádat

Kurzarbeit: Nejčastější otázky a odpovědi k programu Antivirus

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie