Valná hromada ASKP ČR se uskutečnila na zámku Liblice

Valná hromada ASKP ČR se uskutečnila na zámku Liblice

7. června 2023 se na zámku Liblice, konferenčním centru AV ČR, konala valná hromada Asociace. 

Jednání valné hromady se uskutečnilo 7. června 2023 od 10 hod v konferenčním centru AV ČR na zámku Liblice u Mělníka. Valná hromada byla usnášeníschopná, jednání bylo přítomno 24 delegátů. Doprovodným programem byla přednáška Davida Kučery, generálního sekretáře Pražské energetické burzy, na téma „Ceny a dostupnost energií“ a po společném obědě následovala exkurze do výrobního závodu značky Vitana. Veškeré výstupy z jednání valné hromady budou zaslány všem členům prostřednictvím e-mailu. 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie