Uzavřen dodatek KSVS 2019 - 2020

Uzavřen dodatek KSVS 2019 - 2020

Dne 28. 1. 2020  byl podepsán mezi Asociací a OS SKP Dodatek ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na následující rok. 

Po dlouhém jednání, které probíhalo od září 2019, byla mezi expertními skupinami Asociace a OS SKP nalezena shoda na nastavení mzdových tarifů a změnách ve znění KSVS.
Celé znění dodatku KSVS je ke stažení na stránkách Asociace v sekci Sociální dialog https://askpcr.cz/aktivity/socialni-dialog

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie