Uzavřen dodatek ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Uzavřen dodatek ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Dne 31. 1. 2022  byl podepsán mezi zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2021-2022. 

Po náročném jednání, které probíhalo od podzimu 2021, byla mezi expertní skupinou Asociace a zástupci OS SKP nalezen kompromis na nastavení mzdových tarifů.

Celé znění dodatku ke KSVS je ke stažení na stránkách Asociace v sekci Sociální dialog https://askpcr.cz/aktivity/socialni-dialog

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie