Uskutečnila se Konference k významu kolektivního vyjednávání

Uskutečnila se Konference k významu kolektivního vyjednávání

Dne 25. ledna 2023 se v Praze v hotelu Populus uskutečnila jedna z posledních akcí organizovaných v rámci vzdělávacího projektu a zajišťovaná ve spolupráci OS SKP a ASKP ČR, Konference k významu kolektivního vyjednávání v odvětvích sklo, keramika a porcelán.

Na konferenci vystoupily kromě zástupců ASKP ČR a OS SKP také zástupkyně evropské odborové organizace industriAll paní Isabelle Barthés, zástupkyně generálního tajemníka organizace a dále také zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Mgr. Dana Roučková, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí odpovědná za legislativu, která účastníky konference seznámila mimo jiné i s připravovanou novelou zákoníku práce, související s danou problematikou. Účastníci Konference o kolektivním vyjednávání tak měli možnost získat poznatky o připravovaných změnách z předmětné problematiky na úrovni evropské legislativy a právní úpravy v České republice, ale také příležitost bilancovat význam kolektivního vyjednávání v našich odvětvích.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie