Uskutečnil se Workshop - Sdílení dobré praxe BOZP

Uskutečnil se Workshop - Sdílení dobré praxe BOZP

Ve dnech 15. – 16. března 2023 se uskutečnila ve Cvikově v hotelu Kleis a následně v Novém Boru ve firmě Crystalex CZ jedna z posledních akcí organizovaných v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty“. Konkrétně se jednalo o „Workshop pro členy Asociace Sdílení dobré praxe – Kultura zdravé a bezpečné práce“. 

Cílem workshopu bylo sdílení dobré praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci získali informace, znalosti a praktické příklady z členských firem a měli možnost navštívit výrobní závod členské firmy Crystalex CZ. Součástí workshopu byla i diskuze a sdílení dobré praxe všech účastníků. Workshop Sdílení dobré praxe Kultury zdravé a bezpečné práce byl jedinečnou příležitostí k získání různých poznatků v oblasti BOZP a v neposlední řadě i příležitostí ke sdílení názorů na danou problematiku.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie