Uskutečnil se Kulatý stůl: Spolupráce firem a škol

Uskutečnil se Kulatý stůl: Spolupráce firem a škol

Dne 9. března 2023 se v hotelu DUO v Praze uskutečnila akce s názvem „Kulatý stůl: Spolupráce škol a firem v odvětví skla a keramiky“. Asociace se tentokrát zaměřila na dobrou praxi v oblasti spolupráce firem a škol při oslovování studentů, spolupráci v rámci vzdělávacího procesu formou praxí a zapojení firem do vzdělávacího procesu až po nábor absolventů škol do firem. Zúčastněné firmy a školy sdílely své představy o dalších možnostech rozvoje spolupráce.

V dopoledním bloku prezentovali zástupci středních a vysokých škol ostatním účastníkům „proč spolupracovat a co umí školy nabídnout“. Odpolední blok navázal na dopolední program, kde zástupci firem představili očekávání firem, jejich zkušenosti a požadavky na spolupráci. Na závěr došlo na sdílení dobré praxe, prezentovány byly příklady úspěšné spolupráce firem a škol. Kulatý stůl byl jedinečnou příležitostí k získání nejrůznějších poznatků v dané oblasti a v neposlední řadě i příležitostí ke sdílení názorů na danou problematiku.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie