Ursula Von der Leyen hovořila o sklářském průmyslu

Ursula Von der Leyen hovořila o sklářském průmyslu

Během klíčového projevu na GREEN DEAL SUMMITU, který se letos konal 26. září 2023 v Praze,  předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyen znovu hovořila o sklářském průmyslu a tentokrát konkrétně o průmyslu plochého skla.

„Výroba skla je národní chloubou Česka. A právem. Evropa si těchto velkých národních průmyslových pokladů váží. A dnes s projektem Volta investujeme do „čistší“ výroby skla. Podporujeme elektrifikaci stávajících pecí na ploché sklo, aby mohlo dojít ke snížení emisí o více než 75 %. A to je naprosto zásadní pro to, aby byl evropský průmysl plochého skla konkurenceschopný i v čisté ekonomice zítřka. (Clean economy of tomorrow = průmyslové a ekonomické postupy, ať už jde o výrobu, dopravu nebo způsob, jakým je řídíme a regulujeme, dosahující nulové čisté emise).

Je velmi povzbudivé, že úsilí odvětví plochého skla je chváleno a že inovativní pilotní projekt vedený členy Glass for Europe získává podporu z fondu EU pro inovace. Snaha o konkurenceschopný evropský průmysl plochého skla v klimaticky neutrální Evropě však bude vyžadovat více iniciativ EU a příznivých politik. Dostupnost a cenová dostupnost čistých zdrojů energie, rozvoj recyklačních infrastruktur a renovace budov budou rozhodujícími faktory. Na všechny tyto položky se bude Glass for Europe v příštích měsících i nadále zaměřovat, aby se vize Glass for Europe 2050 „Ploché sklo v klimaticky neutrální ekonomice“ stala skutečností.

Glass for Europe děkuje předsedkyni Ursule Von der Leyen za tato povzbudivá slova, která ukazují, že evropský průmysl plochého skla je důležitější než kdy jindy, rovněž také vzhledem k tomu, že Evropa směřuje ke klimaticky neutrální ekonomice. 
 
Foto: greendealsummit.cz

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie