Udělení ocenění za mimořádný přínos odvětví

Udělení ocenění za mimořádný přínos odvětví

Nedávno oslavila své významné životní jubileum, přední česká odbornice v oboru analytických zkoušek skla a keramiky a k tomuto výročí Asociace předala cenu paní Tesasařové za celoživotní přínos odvětví.

Narodila se jako Věra Nová v Dolní Slivně 12. května 1944 v rodině zemědělců. Prožila tu své dětství, docházela na místní základní osmiletou školu. Po jejím ukončení navštěvovala gymnázium v Benátkách nad Jizerou, kde absolvovala v roce 1961. Poté v letech 1961 – 1966 studovala na VŠCHT v Praze, absolvovala fakultu anorganické technologie – obor technická analytická chemie. Po studiích byla krátce zaměstnána ve Spofě Praha – Modřany.

Počátkem roku 1968 se přestěhovala do Teplic, vdala se a začala pracovat pod vedením Ing. Křivánkové v analytické laboratoři VPSU Teplice (výzkumné pracoviště Sklo Unionu). V roce 1978 vznikla koncernová účelová organizace VÚSU Teplice Výzkumný ústav Sklo Unionu), kde od roku 1982 úspěšně vedla oddělení analytické laboratoře. Pod jejím vedením došlo k zavedení a rozvoji mnoha metod a postupů v oblasti silikátové analýzy. Během svého působní ve zkušebnictví prošly její analytické laboratoře mnohokrát úspěšnou akreditací za strany ČIA, o.p.s.. V letech 1981 – 1984 navštěvovala postgraduální studium „Moderní metody analytické chemie“ na VŠCHT V Praze. V průběhu celé své dlouholeté praxe se ve svém oboru chemické a přístrojové analýzy silikátů pravidelně zúčastňovala konferencí, seminářů, sledovala a zaváděla do praxe novinky z oboru. V roce 2005, po ukončení činnosti organizace VÚSU Teplice, se přičinila o přechod analytické laboratoře pod zkušebnu skla IKATES s.r.o. Teplice. V nových prostorech tak byla dána možnost jí i jejím spolupracovníkům pokračovat ve své činnosti, předávat zkušenosti z oboru analýzy skel a keramiky a dále se rozvíjet. Ing. Věra Tesařová se nadále podílí na analytických zkouškách materiálů pro výrobu skla, skloviny, nápojového a užitkového skla, ale i stavebního skla.

Ing. Věra Tesařová má dvě děti, syn Ludvík je absolventem matematického inženýrství na jaderné fakultě ČVUT v Praze a pracuje jako vývojový programátor, dcera Petra je lékařkou na oddělení ORL. Velkou radost jí dělají tři vnoučata.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie