Smuteční oznámení: Zemřel Vladimír Feix, muž s "modrou krví"

Smuteční oznámení: Zemřel Vladimír Feix, muž s "modrou krví"

S hlubokým zármutkem a úctou oznamujeme, že 15. března 2021 v ranních hodinách, v nedožitých 89 letech, náhle zemřel generální ředitel a předseda představenstva společnosti Český porcelán a.s. Ing. Vladimír Feix, dr. h. c. (*18. června 1932 - +15. března 2021).

Ing. Vladimíra Feixe dr.h.c. byl významná osobnost, která celý život přispívala k rozvoji výroby porcelánu v České republice. Byl zakladatelem a aktivním prezidentem odvětvového sdružení výrobců skla, keramiky a porcelánu (Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR), prvním nositelem prestižního ocenění Manažer roku a v neposlední řadě byl dlouholetým úspěšným generálním ředitelem významné severočeské porcelánky Český porcelán, akciová společnost, která je důležitým zaměstnavatelem v Teplickém regionu.

Ing. Vladimír Feix byl osobností, která celý svůj profesní i osobní život věnovala udržení a rozvoji 157-leté tradice výroby porcelánu v Severních Čechách. V porcelánce v Dubí pracoval přes 70 let. Z toho byl 47 let jejím ředitelem. Na začátku září v roce 1947 nastoupil  do továrny v Dubí jako učeň a díky svému nadšení, odhodlání a kvalitám se postupně vypracoval až na pozici generálního ředitele. V porcelánce si prošel skoro všemi pozicemi ve výrobě a jeho odhodlanost, oddanost porcelánu a schopnost se při práci postupně vzdělávat mu umožnila vypracovat se až na pozici generálního ředitele. Jeho podřízení ho vždy přijímali s respektem a to i v náročných společensko-ekonomických obdobích, kterými pod jeho vedením porcelánka musela projít. Je důležité upozornit, že na základě manažerských schopností pana ředitele je firma Český porcelán, a.s. jedinou českou porcelánkou, která neprošla insolvencí a dnes se již více jak deset let firma plně samofinancuje. Ing. Vladimír Feix byl poslední z generace, která vracela život do válkou zdevastovaných porcelánek v bývalých Sudetech. Je jen málo lidí, u který se lze setkal s takovým nasazením a entuziazmem pro porcelán. I v jeho pokročilém věku držel vedení firmy pevně v rukou. Byl vždy aktivní s řadou nových myšlenek a nápadů k dalšímu rozvoji firmy a odvětví. Pod jeho vedením se firma věnovala spolupráci se školami, výuce a vzdělávání zaměstnanců, kteří její tradici budou reprezentovat i v budoucnosti.

Porcelánka v Dubí nabízí přes 700 výrobků, kterými úspěšně prezentuje Českou republiku po celém světě (www.cesky.porcelan.cz). Řemeslný um více jak 260 zaměstnanců, kvalita výroby a udržování tradice přispívalo pod vedením Ing. Vladimíra Feixe v šíření dobrého jména České republiky a českého průmyslu po celém světě. 

Foto: Český porcelán a.s.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie