Smuteční oznámení: Opustil nás Ing. Jaroslav Přerost

Ing. Jaroslav Přerost

Ve věku 75 let, po delší nemoci, zemřel Ing. Jaroslav Přerost, významný polistopadový manažer, finanční ředitel sklářské společnosti AGC a jeden z důležitých činovníků teplického fotbalu.

Působil rovněž jako člen statutárních orgánů v řadě společností skupiny AGC v České republice, na Slovensku a v Polsku, a dále v představenstvech především sklářských společností Sklopísek Střeleč a.s., Ficarex s.r.o., Vitrablok a.s, EZ Bystřany a.s., O-I Czech Republic a.s., Union Lesní Brána a.s  a v  FK Teplice a.s.. V neposlední řadě byl dlouholetým předsedou dozorčí rady Asociace sklářského keramického průmyslu ČR a jejím čestným členem od roku 2010. 

Jaroslav Přerost se narodil 24.3.1947 v Zavlekově, okres Klatovy, kde v roce 1962 ukončil základní školu. Po absolvování střední školy od září roku 1965 pracoval jako samostatný provozní referent v cestovní kanceláři Čedok v Chomutově, následně vystudoval Vysokou školu ekonomickou, Fakultu obchodní, směr ekonomie, kde v roce 1971 ukončil své studium složením státní zkoušky. Rovněž vynikal ve znalostech cizích jazyků - ovládal francouzský, německý, anglický, ruský a španělský jazyk.

1.3.1974 začal pracovat jako vedoucí plánovač na oborovém ředitelství Sklo Union n.p. Teplice, následně od 1.1.1978 zastával funkci vedoucího ekonomického plánování na generálním ředitelství koncernu Sklo Union Teplice. V roce 1989 byl pověřen Ing. Štěpánem Popovičem řízením ekonomického úseku.

Do roku 1991 zastával pozici ekonomického náměstka a později dokonce místo generálního ředitele státního podniku Sklo Union Teplice. Od roku 1992 pak působil jako finanční ředitel společnosti Glavunion a.s., Teplice, která se postupně přejmenovala na Glaverbel Czech a.s., Teplice a od září 2007 na AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group. Zde působil Ing. Jaroslav Přerost do roku 2010, kdy odešel do starobního důchodu.

Vedle profesních zájmů v oblasti českého sklářství byl Jarda velkým patronem teplického fotbalu a chomutovského hokeje.

Čest jeho památce.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie