Skupina Vetropack spouští v České republice novou vanu

Skupina Vetropack spouští v České republice novou vanu

Skupina Vetropack, přední evropský výrobce skleněných obalů, uvedla do provozu ve svém českém závodě v Kyjově novou tavicí pec, dva stroje se servopohonem na tvarování skla a další stroj na tvarování skla. Proces zahřívání modernizované tavicí pece byl zahájen 15. ledna, první sklo by mělo být vyrobeno již dnes. Původně bylo zahájení výroby plánováno na podzim loňského roku. Vzhledem k napjaté situaci na trhu však společnost Vetropack uvedení pece do provozu o několik měsíců odložila.

Český závod Vetropack Moravia Glass, akciová společnost, který se nachází v Kyjově, oslavil v loňském roce 140. výročí svého založení. Je jedním z klíčových dodavatelů skleněných obalů pro střední Evropu a představuje úspěšné propojení tradice s moderními technologiemi. Nejnovějšími rekonstrukčními pracemi potvrzuje svůj závazek k inovacím a udržitelnosti v dynamickém tržním prostředí. „Cesta k vyššímu prodeji vede přes modernější a efektivnější výrobní zařízení,“ komentuje Boris Sluka, generální ředitel závodů Vetropack v České republice a na Slovensku. „Přestože situace na trhu zůstává náročná, náš aktivní přístup při hledání nových zákazníků nám umožnil alespoň částečně doplnit naše výrobní kapacity.“

Nová, nejmodernější tavicí pec je určena pro výrobu barevného skla. Nabízí vyšší kapacitu oproti předchozí peci. Kromě toho byly v závodě úspěšně spuštěny dva stroje NIS se servopohonem na tvarování skla a stroj AIS na tvarování skla.

Stroje NIS na tvarování skla představují pro společnost Vetropack významný milník. „Servotechnologie nabízí řadu výhod, přičemž stroj NIS vyniká mimořádně přesným řízením procesu tvarování skla. Jako jeden z nejflexibilnějších a nejvýkonnějších strojů na současném trhu výrazně snižuje spotřebu energie, zvyšuje efektivitu a kapacitu,“ říká Boris Sluka. „Stroj navíc zlepšuje pracovní prostředí minimalizací hluku a zvýšením bezpečnosti obsluhy díky menší interakci mezi strojem a obsluhou ve srovnání s pneumatickými zařízeními. Jsme hrdí na to, že můžeme tyto špičkové stroje slavnostně uvést do provozu právě v Kyjově.“ 

Společnost Vetropack původně naplánovala uvedení nejmodernější pece a dvou strojů NIS do provozu na podzim roku 2023. „Vzhledem k inflaci a nejistotě na evropském trhu se společnost Vetropack rozhodla odložit zahájení výroby na začátek roku 2024, jak oznámila v říjnu.“

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie