SKLOPÍSEK STŘELEČ a.s. slaví 80. narozeniny!

SKLOPÍSEK STŘELEČ a.s. slaví 80. narozeniny!

Zahájení pravidelné výroby ve Střelči se datuje již od roku 1939, kdy s průmyslovou těžbou začal objevitel zdroje sklářského písku v této lokalitě RNDr. Ing. Bohuslav Stočes, báňský vědec, geolog a vysokoškolský profesor.

V současné době patří akciová společnost Sklopísek Střeleč k nejvýznamnějším producentům kvalitních křemenných písků v Evropě a díky své jedinečné chemické čistotě jsou její písky unikátní surovinou především pro sklářský průmysl.

Kromě výroby světově proslulého českého křišťálu se používají také při produkci technického, plochého, solárního a obalového skla, dále při výrobě skelných vláken, vodního skla, glazur a smaltů.

Křemenné písky jsou také široce používány ve slévárenské a stavebním průmyslu. Ve slévárenství jsou díky své vysoké teplotní odolnosti a vhodné zrnitosti používány jako ostřiva do formovacích a jádrových směsí, v technologii přesného lití potom na výrobu skořepin. Ve stavebnictví nalézají křemenné písky ze Střelče své uplatnění při výrobě kvalitních lepících, vyrovnávacích a spárovacích hmot, speciálních maltovina a omítkovin. Díky své pevnosti v tlaku jsou používány jako plniva do průmyslových podlah, jako abrasivní materiál na tryskání a dále jako protiskluzový materiál v kolejové dopravě.

Jedinečná chemická čistota a stálá zrnitost je vysoce ceněna i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména v průmyslu elektrotechnickém, keramickém, strojírenském a v úpravárenství vod.

Významné využití nacházejí křemenné písky také v oblasti sportu a volného času. Používají se při výstavbě a údržbě umělých a přírodních sportovních trávníků, do hřišť pro plážové sporty, pro koňské jízdárny a kolbiště, do bazénových filtrací.

V rámci oslav proběhly dvě významné události. První z nich, v pátek 7. června se konal slavnostní večer v Masarykově divadle v Jičíně. Tako akce byla především poděkováním zaměstnancům firmy, kteří mohli bohatý program shlédnout se svými nejbližšími. Neméně významnou součástí oslav byl také Den otevřených dveří v naší firmě, který se uskutečnil sobotu 22. června. Na prohlídku závodu dorazilo více než 1000 návštěvníků, a my jim všem děkujeme za podporu, kterou nám svým příchodem vyjádřili. Celodenní program zahrnoval komentované prohlídky závodu a lomu, výstavku výrobků z našich písků, která všechny příchozí příjemně překvapila. Sklopísek Střeleč vydal k 80. výročí knihu, která mapuje celou historii firmy až do současnosti, včetně bohaté fotodokumentace

„Během oslav jsme se ohlédli do minulosti a připomněli si bohatou historii společnosti. Nicméně nyní opět hledíme především do budoucna, vizí a plánů do příštích let máme mnoho, neboť sklo, to je budoucnost!“

 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie