Seminář: Tarifní systémy v PKS a zaručená mzda

Seminář: Tarifní systémy v PKS a zaručená mzda

Asociace sklářského a keramického průmyslu dne 28. 5. 2019 ve spolupráci s Odborovým svazem SKP uspořádala vzdělávací seminář k tématu „Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe v odvětvích skla, keramiky a porcelánu 

Semináře se zúčastnilo celkem 29 posluchačů, z toho 15 zástupců OS SKP a 14 zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního pohledu byli hlavně za stranu zaměstnavatelů personální manažeři firem, jako personální ředitel, HR manager, vedoucí personálního útvaru apod. Za odborovou stranu to byli především předsedové ZV OS uvolnění pro výkon funkce v odborech a další zaměstnanci odborů.

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo pozitivně hodnoceno: 

  • vliv přednášek na lepší pochopení druhů tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí v příslušných odvětvích,
  • zlepšení informovanosti o vazbě tarifních systémů v PKS na zaručenou mzdu v příslušných odvětvích. 

Seminář byl organizován v rámci projektu "Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie