Seminář: Práce s ekonomickými daty, společenská spotřeba

Seminář: Práce s ekonomickými daty, společenská spotřeba

Dovolujeme si vás tímto pozvat na další, v pořadí již třetí vzdělávací seminář organizovaný v rámci klíčové aktivity KA č. 1, tentokrát k tématu

„Informace o ekonomických datech, práce s ekonomickými daty firem pro potřeby kolektivního vyjednávání a systémy podnikové společenské spotřeby v PKS v praxi“.

Seminář se z důvodu mimořádných coronavirových opatření uskuteční online dne 24. března 2021 od 8:00 hod.

Seminář je organizován v rámci Projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566.

Zaměření semináře:

  • vysvětlení ustanovení zákoníku práce o právu na informace zaměstnanců a jejich zástupců o ekonomických otázkách
  • konkretizace ekonomických dat v kolektivní smlouvě vyššího stupně a jejich promítnutí do podnikových kolektivních smluv (PKS) v odvětvích sklo, keramika a porcelán
  • pojednání o příslušných podnikových výkazech
  • pojednání o práci odborového svazu s ekonomickými daty za příslušná odvětví
  • systémy podnikové společenské spotřeby v historii i v praxi podle KSVS a PKS

Bližší informace k registraci na požádání poskytne účastníkům za ASKP ČR pan Marek Novák, MBA, e-mail: info@askpcr.cz.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie