Revize EU ETS - Společné stanovisko zpracovatelského průmyslu

My, níže podepsaní zástupci zpracovatelského průmyslu, který je klíčovým zaměstnavatelem v České republice, si uvědomujeme důležitost evropského systému obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS) jako nástroje pro snižování emisí skleníkových plynů. Vnímáme EU ETS jako hlavní nástroj k plnění klimaticko-energetických cílů EU efektivně a co možná nejlevněji. Jsme si vědomi toho, že jistá reforma systému EU ETS je potřebná s cílem zajistit jeho funkčnost a efektivitu i v jeho další fázi po roce 2021. Špatně nastavená reforma EU ETS ale může znamenat stovky miliard korun dodatečných nákladů pro naše firmy či dokonce relokaci mnoha odvětví nejen mimo ČR, ale mimo Evropu. Ve třetích zemích vzniká při výrobě produktů (ocel, chemie, cement, vápno, keramika, papír, sklo, a další) mnohem větší objem emisí CO2 i jiných skleníkových plynů, takže nerealistické zpřísnění emisních pravidel v EU může mít paradoxně za následek zvýšení emisí na globální úrovni.

Celé stanovisko ke stažení na: http://www.askpcr.cz/admin/files/Novinky/161205-Revize-EUETS-Spolecna-pozice-zpracovatelsky-prumysl.pdf 

 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie