Proběhla závěrečná konference v rámci projektu

Proběhla závěrečná konference v rámci projektu

Proběhla závěrečná konference v rámci projektu "Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II". Akce se konala 29. března 2023 v Praze v hotelu Populus, byla organizovaná Asociací a Odborovým svazem a ukončila výše zmíněný tříletý projekt.

Konference byla rozdělena do několika bloků, v nichž byly shrnuty cíle projektu, jeho uskutečněné aktivity, přínos pro cílové skupiny a také dosažené výsledky a výstupy z realizace projektu. Akce se zúčastnilo kolem 60 účastníků, pozvání přijali i zástupci zahraničních organizací, které byly v průběhu projektu navštíveny v rámci zahraničních stáží. 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie