PROBĚHLA ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE 2022

PROBĚHLA ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE 2022

Ve dnech 9.-11. listopadu 2022 se v Praze v hotelu Duo konala již tradiční konference, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V letošním roce byla partnerem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

V rámci svého odborného programu představila hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytla platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference byl i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde formou diskuzního kulatého stolu diskutovali představitelé českých firem a škol aktuální problémy v průmyslu a školství. V rámci programu proběhla i 18. Konference o elektrickém tavení skla. Nosnými tématy byly celo-elektrické tavení, hybridní způsoby otopů sklářských pecí, snižování emisí skleníkových plynů a využití obnovitelných zdrojů elektrické energie. Součástí konferenčního programu byla i Valná hromada České sklářské společnosti.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie