Připravujeme Kulatý stůl: Spolupráce průmyslu a škol

Připravujeme Kulatý stůl: Spolupráce průmyslu a škol

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Vás zve na Kulatý stůl: Spolupráce průmyslu skla a keramiky se středními a vysokými školami.

Cílem tohoto kulatého stolu je sdílení dobré praxe a zkušeností v oblasti spolupráce firem a škol při oslovování studentů, spolupráci v rámci vzdělávacího procesu formou praxí a zapojení firem do vzdělávacího procesu až po nábor absolventů škol do firem. Součástí programu budou i praktické příklady spolupráce a diskuze k dalším možnostem rozvoje spolupráce.

Akce se koná 9. března 2023 od 10 hod. v Praze. 

Kulatý stůl je určen pro členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, účast je bezplatná.

Registrace probíhá do 28. února 2023 na e-mail info@askpcr.cz.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie