Pozvánka: Tarifní systémy v PKS a zaručená mzda

ilustrační foto

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR připravila pro své členy 28. května seminář zaměřený na Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe v odvětví skla, keramiky a porcelánu.

Seminář bude zaměřen na:

  • mzdové systémy v podnikových kolektivních smlouvách (PKS) ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu
  • tarifní systémy - definice, přehledy
  • druhy tarifních systémů v PKS a jejich návaznost na podnikové katalogy prací
  • shrnutí praxe v odvětví sklo, keramika a porcelán v dané oblast

Akce je určena pro členy Asociace a OS SKP a to zejména pro personalisty a manažery, kteří se ve firmách věnují kolektivnímu vyjednávání, nastavování mzdových tarifů, katalogů prací apod.

Registrace na sekretariátu ASKP ČR

Telefon: + 420 271 745 888
E-mail: info@askpcr.cz

Seminář je organizován v rámci projektu "Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie