Postoj GAE k návrhu směrnice EU o zdanění energie

Postoj GAE k návrhu směrnice EU o zdanění energie

Evropský sklářský průmysl zásadním způsobem přispívá k přechodu na udržitelnou energii a chce i nadále podporovat EU na cestě ke klimatické neutralitě. Aby evropští výrobci skla dosáhli uhlíkové neutrality, budou muset masivně investovat do výzkumu a vývoje a nových technologií. Toto investiční úsilí bude probíhat v kontextu vysokých cen CO2 a cen energií. Je proto nezbytné zachovat konkurenceschopnost evropských výrobců, kteří jsou již vystaveni nekalé soutěži ze zemí, které nemají žádnou nebo volnější politiku v oblasti klimatu.

GAE však se znepokojením poznamenala, že návrh směrnice o zdanění energie 2022 již v čl. 3 písm. B) výslovně nezmiňuje mineralogické procesy, které jsou mimo rozsah. S ohledem na energetickou náročnost a vysokou intenzitu obchodu, kterému čelí evropský sklářský průmysl, je zachování stávajícího osvobození od daně pro jeho mezinárodní konkurenceschopnost zásadní. Přidání mineralogických procesů do nového ETD by sklářský průmysl stálo stovky milionů eur. To by představovalo dvojí zátěž v rámci systému obchodování s emisemi a vážně by to oslabilo schopnost sklářského průmyslu investovat do nízkouhlíkových technologií a uspět v jeho přechodu na energii. Na základě výše uvedených úvah GAE žádá Komisi EU, aby „mineralogické procesy“ ponechala v seznamu použití energetických produktů a elektřiny v čl. 3 odst. 1 písm. B) návrhu směrnice SMĚRNICE RADY restrukturalizace rámce Unie pro zdanění energie výrobky a elektřinu.

Čím více se sklářský průmysl posouvá směrem k technologiím nízkouhlíkové výroby, tím více elektřiny použije jako alternativu k fosilním palivům (zvýšení podílu elektřiny na energetickém mixu). Vyjmutí mineralogických postupů, které nejsou výslovně mimo oblast působnosti směrnice o zdanění energie, zvýší výrobní náklady a zvýší zátěž daně z elektřiny ve sklářském průmyslu, čímž se investice do dekarbonizace stanou nejistějšími a nákladnějšími a méně atraktivními. To je v rozporu s cílem Komise, aby „elektřina vždy patřila mezi nejméně zdaněné energetické zdroje, aby se podpořilo její používání“. Kromě toho je třeba poznamenat, že přechod na elektrifikaci je již penalizován skutečností, že sklářský průmysl není kompenzován za nepřímé náklady na uhlí související s elektřinou.

Celé stanovisko ke stažení níže.


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie