Pokračují semináře zaměřené na sociální dialog v odvětví

Pokračují semináře zaměřené na sociální dialog v odvětví

V měsíci červnu 2020 se uskutečnilo v regionu Teplice, konkrétně ve firmě Český porcelán a.s. v Dubí u Teplice a následně v penzionu Růžový hrádek v Krupce (Teplice) další, v pořadí již třetí školení organizované v rámci klíčové aktivity KA č. 6 - Školení v regionech. Tato akce byly tentokrát soustředěna do zmíněného regionu Teplice. Tématem bylo stejně jako u předešlých dvou akcí „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Teplice“.

Aktivity se zúčastnilo celkem 26 osob, konkrétně 15 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

Z profesního zastoupení byli účastníky převážně HR manažeři a personalisté firem (8 osob), odboroví pracovníci (5 osob), THP (4 osoby), ředitel společnosti (1 osoba), zaměstnanci dělnických profesí (5 osob) a ostatní zaměstnanci (3 osoby). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 13 předsedů ZV OS a 2 členové ZV OS. Celkem 21 účastníků (81 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. Dále 7 účastníků se podílí na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

Školení bylo zahájeno dne 23. 6. 2020 návštěvou firmy Český porcelán a.s. v Dubí u Teplic. Zde se uskutečnila nejdříve exkurze ve výrobě, dále pak za účasti vrcholného managementu firmy (ředitel společnosti a personalista) a zástupců ZV OS (předsedkyně ZV OS a další členové výboru) školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie