Nová výroční zpráva průmyslu skla a keramiky 2021

Nová výroční zpráva průmyslu skla a keramiky 2021

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydala v září 2022 Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2021. Výroční zpráva podává v úvodní části přehled o postavení sklářského a keramického průmyslu v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky, jeho struktuře a vývoji v letech 2016 – 2021. Součástí zprávy je přehled vývozu a dovozu dle jednotlivých výrobních oborů. Dále je ve zprávě uvedeno i zhodnocení činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v uplynulém období.

Údaje zpracované ve zprávě vycházejí z údajů Českého statistického úřadu (platné k 30. 6. 2022). Tyto údaje jsou doplněny údaji získanými z výročních zpráv členů Asociace.

Úvodní slovo prezidenta Asociace Ing. Petra Mazzoliniho:

Vážení kolegové,

vloni jsem Vás na tomto místě oslovil větou, že na rok 2020 budeme dlouho vzpomínat. Byla to pravda, je to pravda. V tu dobu ale nikdo z nás netušil, že nebude líp. Rok 2021 nastartoval všem Evropanům zatím neřešenou energetickou krizi. Rus se už takticky připravoval na válku na Ukrajině, mimo jiné vyprázdnil zásobníky zemního plynu. Nastalo období jeho nedostatku a s ním se svezly i další energie. Energeticky náročná průmyslová odvětví spadla do nečekaných problémů. Na konci roku ceny plynu vylétly na deseti-patnácti násobky cen v porovnání s předchozími léty,  volatilita energetického trhu s energiemi se nekontrolovatelně zvýšila. A co víc, začala nejistota o dostatečném disponibilním množství. Evropa nebyla připravena na tento zásah. Ještě hůř , nezaznamenala jej včas, nereagovala a stále ve své  urputnosti pokračovala zvýšenou rychlostí v plnění ambiciózních cílů EU politiky Green Deal. Přitom zapomněla na jistoty, na stabilitu, na nepřátelské varianty vývoje.

Asociace vydává svoji Výroční zprávu vždy až po úplném sběru statistických dat, tedy až v druhé polovině následného roku. Proto nemohu tady nezmínit, co už dnes všichni víme a co všechny události přehlušuje. Je válka na Ukrajině, která se nás všech dotýká, je to také válka za evropské hodnoty. Energetická krize jako nástroj války není vyřešena, spíš eskaluje a její konec, její řešení je v nedohlednu.  Vedle plynu se v problémech objevila celá energetická politika a trhy. Je zapotřebí jejich revize a regulace.

Výroční zpráva nabízí přehled našich výsledků. Rok 2021 nebyl špatný rok. Přišlo zotavení a optimismus po covidovém období. Firmy se znovu nadechly, tržby narostly, stejně jako produktivita. Jenže závěr roku všechno přebil. Postavil nás před obrovský problém, který není vyřešen.

Doufám, že EU a naše vláda v co nejkratší době připraví pro průmysl, a tedy i pro nás stabilnější a konkurenceschopnější podmínky než ty, ve kterých se nacházíme dnes.

Přeji Vám ať při čtení této Výroční zprávy znovu naleznete inspiraci, jistotu, důvěru a ztracený klid.

Ing. Petr Mazzolini

prezident Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie