Nová výroční zpráva průmyslu skla a keramiky 2020

Nová výroční zpráva průmyslu skla a keramiky 2020

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydala v sprnu 2021 Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2020. Výroční zpráva podává v úvodní části přehled o postavení sklářského a keramického průmyslu v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky, jeho struktuře a vývoji v letech 2015 – 2019. Součástí zprávy je přehled vývozu a dovozu dle jednotlivých výrobních oborů. Dále je ve zprávě uvedeno i zhodnocení činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v uplynulém období.

 

Údaje zpracované ve zprávě vycházejí z údajů Českého statistického úřadu (platné k 30. 6. 2020). Tyto údaje jsou doplněny údaji získanými z výročních zpráv členů Asociace.

Úvodní slovo prezidenta Asociace Ing. Petra Mazzoliniho:

Vážení kolegové,

Na rok 2020 budeme asi dlouho vzpomínat. To co přišlo do Evropy s jarem, nemělo v novodobých dějinách obdoby. Objevil se fenomém, který zcela paralyzoval do té doby dobře fungující společnost a její trhy. Přišel, spíš přiletěl, do té doby nepoznaný virus SARS-CoV-2 a způsobil nemoc COVID-19.

Reakce společností, trhů i jednotlivých států na sebe nenechaly dlouho čekat. Přišla pohroma, neznámá situace, starosti o budoucnost. Jsem rád, že jsme to přežili. Jak lidé, tak firmy. Bohužel ne všichni a bohužel , jak se ukazuje, ještě není všem dnům konec. Ale jistá míra zotavení , především díky vakcinaci, tady už je. Máme více klidu i času na práci.

Překvapením bylo, že na rozdíl  ve srovnání s evropskými zeměmi se naše výsledky ve většině  dramaticky nezměnily, jak se dočtete ve zprávě. Samozřejmě v počátku se „ svět zastavil“ a zboží zůstávalo doma , služby se nenabízely, ale posléze se výroba i obchod se znovu rozjely. Zcela se ale změnila mapa trhu. Turistický ruch, pro mnohé skláře velký tržní segment, žíla plná energie, se najednou vytratil.  Dopravní tepna z Číny  zamrzla a tím zamrzl tradiční produktovod do mnohých částí našeho průmyslu. A to stále platí. Vlna nedostatku téměř všeho se nenarovnala ještě ani dnes.

Přeji Vám, aby i v tomto čase bylo pro Vás čtení našich výsledků inspirací a příjemným zážitkem. Abyste v něm našli odpovědi na Vaše nevyřčené dotazy a inspiraci k Vaším budoucím rozhodnutím. A také, abyste stejně jako já nabyli přesvědčení, že naše tradiční odvětví je silné, odolné a umí překonávat překážky.

 Hezké čtení


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie