Návštěva ředitelky SPČR ve výrobě obalového skla

Návštěva ředitelky SPČR ve výrobě obalového skla

Ve středu 14. 7. 2021 proběhlo setkání generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, paní Dagmar Kuchtové, se zástupci vedení společnosti Vetropack Moravia Glass a.s. a viceprezidentem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Ing. Milanem Kucharčíkem v kyjovském závodě, který vyrábí obalové sklo. Paní Kuchtová měla možnost se osobně seznámit se strukturou a potřebami výroby obalového skla. Zástupci sklářského odvětví využili této příležitosti k prezentaci potřeb sklářů v kontextu aktuálních událostí, především situaci vzniklé následky epidemie COVID-19. To by mohlo být přínosem v případě dalších podobných mimořádných situací, kdy všeobecně lepší znalost prostředí sklářského průmyslu může pomoci rychleji a efektivněji řešit případné krizové situace (například s ohledem na nepřetržitou výrobu a technologické podmínky výroby skla).

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie