Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2023-2024 uzavřena

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2023-2024 uzavřena

dne 18. 1. 2023 byla podepsána mezi zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2023-2024. 

Po jednáních mezi expertními skupinami Asociace a OS SKP, která navazovala na rozhodnutí vlády o minimální mzdě z 21. 12. 2022, obě strany společně došly ke shodě na nastavení mzdových tarifů. Jiné změna ve znění KSVS oproti předešlým rokům nebyla provedena.

 

Celé znění dodatku KSVS je ke stažení na stránkách Asociace v sekci Sociální dialog www.askpcr.cz/aktivity/socialni-dialog

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie