Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2021-2022

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2021-2022

Dne 29. 1. 2021  byla podepsána mezi zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2021-2022. 

Po složitém jednání, které probíhalo od podzimu 2020, byla mezi expertními skupinami Asociace a OS SKP nalezena shoda na nastavení mzdových tarifů a změnách ve znění KSVS.

Celé znění dodatku KSVS je ke stažení na stránkách Asociace v sekci Sociální dialog https://askpcr.cz/aktivity/socialni-dialog

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie