Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2019 – 2020

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2019 – 2020

Dne  22. 1. 2019 byla podepsána mezi Asociací a OS SKP Kolektivní smlouva vyššího stupně na následující dva roky.  Po dlouhém jednání, které probíhalo od září 2018, byla mezi expertními skupinami Asociace a OS SKP nalezena shoda na znění nastavení mzdových tarifů a změnách ve znění KSVS.

 

Celé znění KSVS je ke stažení na stránkách Asociace (/aktivity/resena-temata/socialni-dialog).

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie