KEEP IN TOUCH 2018 — Mezinárodní porcelánové sympozium

KEEP IN TOUCH 2018 — Mezinárodní porcelánové sympozium

Keep in Touch (K.I.T.) je mezinárodní porcelánové sympozium již tradičně organizované pro studenty z českých i zahraničních univerzit, designéry a umělce do 35 let. Pořadatelem je Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem. Programově navazuje na tradici Mezinárodních studentských porcelánových sympozií a workshopů organizovaných od roku 2010 v Experimentálním keramickém centru v Dubí u Teplic. V průběhu let si sympozia získala mezinárodní renomé, mají dlouhodobou podporu města Dubí a společnosti Český porcelán Dubí a. s.

Záštitu nad akcí má Uměleckoprůmyslové museum v Praze a partnerem je Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Smyslem akce je vedle setkání laické a odborné veřejnosti, také snaha přispět k širšímu povědomí o oboru. Po vzoru “learn by doing” inspirovat mladší generaci, nabídnout jí prostor pro práci a probouzet zájem o řemeslo a materiál — porcelán.
 
TÉMA
Leitmotivem letošního ročníku je automatická odpověď hlasové schránky či záznamníku: „Please, leave a message...“ (prosím, zanechte vzkaz). Výzva, která očekává reakci. Co stojí za to říci? Jak zpracovává naše vědomí fakt, že nás v budoucnu někdo uslyší? Jak zhmotňujeme naše záměry? Co šíříme... ??? Odborná porota vybrala z přihlášených projektů ty nejzajímavější a to od 12 studentů z prestižních výtvarných vysokých škol z Japonska, Číny, Lotyšska, Německa a z České Republiky.
 
Tři týdny trvající sympozium Keep In Touch vyvrcholilo dne 20. 9. 2018 výstavou v Domě porcelánu s modrou krví, Tovární 620/15A, 417 01, Dubí. Výstava se koná do 30. 10. 2018.
 
 
Foto: International porcelain symposium Dubí
 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie