III. ročník Setkání sklářů a keramiků

Dne 13. a 14. září 2016 se uskuteční III. ročník Setkání sklářů a keramiků v Bořeticích a Kyjově.

Udržením tradice neformálního Setkávání zástupců sklářského a keramického průmyslu Asociace pomáhá k prohlubování vzájemného poznání a snaží se zlepšit povědomí o sklářských a keramických odvětvích, a v neposlední řadě posílit kontakty a vazby, které umožní lepší prosazování společných zájmů.

Program Setkání je letos rozložen do dvou dnů. První den budou probíhat přednášky zástupců sklářského a keramického průmyslu a vystoupí hosté. Nedílnou součástí budou i informace o vývoji sklářského a keramického průmyslu České republiky v roce 2015 a výhled na další roky. První den bude ukončen společnou večeří a diskuzí na sklenkou místních vín.

Na druhý den je plánován golfový turnaj o Putovní pohár prezidenta Asociace, pro nehráče je připravena exkurze do kyjovských skláren, golfová akademie, a další zajímavý doprovodný program. Den bude zakončen vyhlášením vítězů soutěží. 

Pro přihlášení na Setkání můžete kontaktovat sekretariát Asociace, kde získáte více informací o připravovaném Setkání a golfovém turnaji.

Kontakt:
Tel: 271 745 888
E-mail: info@askpcr.cz

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie