Glass, the hidden gem of a carbon-neutral future

Glass, the hidden gem of a carbon-neutral future

V rámci Mezinárodního roku skla se 16. listopadu 2022 konala v Bruselu speciální akce pořádaná Glass Alliance Europe ve spolupráci s Bavorskem při EU.

Akce se konala na pozadí současné energetické krize, která staví výrobní sektor skla v Evropě pod obrovský tlak. Byly otevřeny otázky jak sklo přispívá k udržitelnému růstu v Evropě, jaké strategické investice průmysl provádí, aby znovu objevil nekonečný potenciál skla ve všech jeho využitích nebo také jaké politiky jsou potřebné k zajištění toho, aby sklo mohlo i nadále pozitivně přispívat k cíli EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050. Tato událost umožnila dialog na vysoké úrovni mezi rozhodujícími činiteli z evropských institucí, členských států EU a zástupci sklářského průmyslu z celé Evropy. Mezi jednotlivými diskuzními panely shlédli účastníci video s názvem „Glass, the hidden gem of a carbon-neutral future, jehož autorem je Gunther Beger, generální ředitel organizace UNIDO.

Video ke shlédnutí zde.

Video z prvního panelu akce pod tímto odkazem.

Video z druhého panelu akce pod tímto odkazem

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie