COVID-19: Aktuálně - Zpravodaj Speciál 3 - Přehled opatření

COVID-19: Aktuálně - Zpravodaj Speciál 3 - Přehled opatření

Asociace se aktivně v této složité době věnuje podpoře a prosazování opatření na pomoc firmám, jak přímo, tak jako člen Svazu průmyslu a dopravy ČR, a přináší pro své členy přehled informací, důležitých odkazů a komentářů k aktuálnímu dění v souvislosti s dopady šíření koronaviru v České republice.

Řada z členů již využívá program Antivirus v režimu A nebo B a čerpá první plnění či má úspěšně podané žádosti. Podařilo se prosadit prodloužení programu na květen a stále probíhají jednání, aby program byl prodloužen o další měsíce alespoň do konce srpna 2020. Firmy v současné době jednání se svými bankami, případně již využívají možnosti odložení splátek úvěrů o 3 nebo 6 měsíců. Výrazně horší zkušenosti mají firmy s možností čerpání programů COVID I a II. S ohledem na rozhodnutí vlády očekáváme v příštím týdnu zpřístupnění programů pro střední firmy do 500 zaměstnanců COVID III a první podpory pro velké firmy od 250 zaměstnanců s názvem COVID PLUS, který má firmám v současné době alespoň částečně pomoci při financování nejen provozních nákladů. Právě provozní financování je nyní jedním ze zásadních problémů. Asociace přímo, i jako člen Svazu průmyslu, prosazuje potřebu „kurzarbeitu C“, odložení či zrušení plateb za sociální a zdravotní pojištění na nezbytné období a další možnosti podpory.

Většina firem v našem odvětví omezila a stále omezuje výrobu, některé i propouští nebo chystají propouštění, vypouštějí vany, vypínají linky či vyhasínají pece. Asociace si plně uvědomuje citlivost našeho odvětví na současnou nepříznivou situaci spojenou s výrazným omezením až zastavením exportu. Věříme, že brzké zavedení uvedených opatření podpoří firmy a budeme dále pracovat na prodloužení a zavedení dalších programů pro podporu a znovu naběhnutí výroby s ohledem na vývoj trhů nejen v Evropě, ale po celém světě.

Sekretariát Asociace je průběžně v kontaktu s členskými subjekty a řešíme konkrétní požadavky a dotazy k současné situaci. Aktuální přehled opatření najdete na stránkách Asociace (www.askpcr.cz).

Kontakt na sekretariát tel.: 773 293 833, e-mail: info@askpr.cz 

Přehled aktuálních informací najdete ve zpravodaji, který je volně ke stažení níže


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie