Český sklářský a keramický průmysl v otázkách a odpovědích

Český sklářský a keramický průmysl v otázkách a odpovědích

Na Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu přímo navazuje materiál, který Asociace zpracovala ve spolupráci se zástupci členských firem. 

Data, která jsou podkladem pro jednotlivé otázky vycházejí z Výroční zprávy sklářského a keramického průmyslu ČR, která byla vydána v srpnu 2017 a věnují se vývoji tržeb, zaměstnanosti, mzdám, produktivitě práce, exportu, importu a dalším aktuálním tématům.

http://www.askpcr.cz/admin/files/vz/ASKPCR-otazky-odpovedi-11092017.pdf


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie