Česká a slovenská konference o skle na podzim v Praze

ilustrační fotografie

9. - 11. listopadu 2022 se bude v Praze konat již tradiční Česká a slovenská konference o skle. Jejím cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku.

V rámci svého odborného programu představí hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytne platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference bude i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

V rámci programu proběhne i 18. Konference o elektrickém tavení skla. Nosnými tématy budou celo-elektrické tavení, hybridní způsoby otopů sklářských pecí, snižování emisí skleníkových plynů a využití obnovitelných zdrojů elektrické energie. Program konference bude sestaven z jednotlivých tematických bloků.

Asociace sklářského a keramického průmyslu se na konferenci podílí společným diskuzním blokem k aktuálním tématům a výzvám výrobců skla. Páteř konference bude jako obvykle tvořená vyzvanými přednáškami od předních odborníků, které představí současný výzkum v oblasti skelných a amorfních materiálů. Součástí bude i posterová sekce, která umožní dalším zájemcům představit svůj výzkum, řešené problémy, anebo se pouze podělit se širokou sklářskou obci o své myšlenky. Nosná část programu proběhne v češtině a slovenštině, některé přednášky a postery však budou v angličtině. Součástí konferenčního programu je Valná hromada České sklářské společnosti.

Více informací naleznete zde.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie